Live Feed 

Dohrana za biljke

TVRDA VODA

MEKA VODA

Live Feed je NPK gnojivo i prikladan je za sljedeće proizvode: ručno napunjeni vodom Live Panel, Live Panel PACK, Live Picture, Live Picture GO i Live Divider Plus. Live Feed se sastoji od tekuće prehrane biljaka, čuvanja biljke snažne i zdrave s esencijalnim hranjivim tvarima i bogatom mješavinom minerala u tragovima. LiveFeed osigurava biljke lijepo rasti i cvjetati. NPK označava hranjive elemente u gnojivu: dušik (N), fosfor (P) i kalij (K). Dušik, fosfor i kalij bitni su hranjivi sastojci za biljke. Potreban je dušik za rast biljaka. Fosfor osigurava razvoj korijena, pupova i cvjetova. Kalij dodaje snagu, otpornost i prenosi vodu i ugljikohidrate.

TEHNIČKE INFORMACIJE

DODATNE INFORMACIJE

Live Feed je dostupan za tvrdu i meku vodu.

LiveFeed – Hard Water je otopina NPK gnojiva, razvijena za vodu s prosječnom tvrdoćom CaCO3: 100-350 mg/l; dH: 5,6-19,7; fH: 10-35; eH: 6,9-24,5.

Live Feed – Soft Water je otopina NPK gnojiva, razvijena za vodu s prosječnom tvrdoćom CaCO3: 0-150 mg/l; dH: 0-8,4; fH: 0-15; eH: 0-10,5.

KAKO KORISTITI

0,5 ml / 1 litra vode

UPOZORENJA

Ova hranjiva otopina ima nisku pH vrijednost i visoku koncentraciju soli. Live Feed u koncentriranom obliku agresivan je prema materijalima i koži. Ne miješati s gnojivima koja sadrže kalcij (Ca). Ne kombinirati s kišnicom ili demineraliziranom vodom.