Implementiranje zelenih zidova u škole

Brojne studije u primijenjenom pedagoškom obrazovanju pokazale su da na svim obrazovnim razinama, izravna izloženost prirodnom okruženju može poboljšati učenje poboljšanjem pažnje i ponašanja učenika. Implementacija zelenih zidova (vertikalni vrt ili živi zid) koji obično uključuju biljke, medij za uzgoj (zemlju ili supstrat) i sustav za isporuku vode (automatsku jedinicu za navodnjavanje), pruža zdravstvene koristi za okoliš, ali također daje veliki učinak u učionicama pridonosi smanjenju umora te povećava i usmjeruje pažnju kod učenika povezujući ih s “prirodom na otvorenom” u unutarnjem okruženju. Praktično učenje još je jedna pedagoška strategija koja se pokazala učinkovitom u cijelom spektru obrazovnih razina i u svim predmetnim područjima. Zeleni zidovi imaju potencijal potaknuti razmišljanje kombinacijom projektnih strategija učenja i obrazovanja o okolišu. Prednosti zelenog zida osim zdravstvenog, potiče i interakciju među učenicima, razmišljanje o stvarnom svijetu vezano uz znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku unutar zatvorenog prostora. Stvara se okolina pogodna za učenje i stvaranje. Kombinacijom ovih pasivnih i interaktivnih načina, učenici su povezani s prirodom u zatvorenom prostoru bez obzira na vremenske uvjete na otvorenom.

Buduća istraživanja mogla bi uključivati ​​studije učinkovitosti nastavnih planova i programa temeljenih na projektima vezanih uz žive zidove nakon izgradnje, te dugoročne učinke implementacije zelenih zidova u učionicama na školsko postignuće i ponašanje učenika.